homewerkplaatscaravans › gasinstallatie

De gasinstallatie

Iedere zomer opnieuw overlijden er mensen als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging, een gasontploffing of brand. En dit gebeurt ook op campings!


Voorkomen is beter

Vaak is de oorzaak van dit soort ongevallen een niet of slecht onderhouden gasinstallatie. Een koppeling in de gasleidingen is gaan lekken. De gasslang tussen de fles en de vaste gasleiding is verouderd en niet op tijd vervangen. Of de ontluchting van de kachel en de koelkast (indien deze ook op gas werkt) functioneerde niet naar behoren. Stuk voor stuk problemen die met regelmatig en goed onderhoud van de installatie voorkomen kunnen worden.


Ons advies

Laat daarom de gasinstallatie van uw caravan regelmatig controleren, vervang de gasslang en het drukventiel op tijd en zorg dat de ontluchtingsroosters en -kanalen schoon blijven. Bij iedere grote onderhoudsbeurt wordt standaard een gasinspectie uitgevoerd. Twijfelt u aan de staat van de gasinstallatie? Maak dan een afspraak voor een gasinspectie of een gasveiligheidsbeurt.


Gasinspectie (ook onderdeel van de grote beurt) klik hier

Voorbereiding

 • afkoppelen evt. aanwezige gasfles(sen)
 • controle leeftijd gasslang
 • afkoppelen drukventiel

Inspectie

 • afpersen gasleiding(en)
 • controle op drukverlies als gevolg van lekkage in de gasleiding(en)
 • localisering van evt. aanwezige lekkage(s)
 • schoonblazen ontluchtingskanaal kachel
 • schoonblazen ontluchtingskanaal koelkast (indien aanwezig)

Testen gasinstallatie

 • indien nodig vervangen gasslang en/of drukventiel (meerprijs)
 • aankoppelen gasfles en drukventiel
 • controle werking kachel
 • controle werking gasfornuis
 • controle werking koelkast op gas

Afwerking

 • gasfles dichtdraaien en loskoppelen van de gasslang
 • afsluiters gastoevoer in de installatie dichtdraaien
 • gasrapportage met advies over evt. te verrichten reparaties

Wij gaan er van uit dat u vooraf accoord gaat met het vervangen van de gasslang en/of het drukventiel wanneer die niet aan de geldende eisen voldoen. Anders kunnen we de werking van de gasinstallatie niet testen.

Eventuele reparaties zijn tegen meerprijs, wij doen dat uitsluitend na overleg met u en nemen hierover altijd vooraf contact met u op.


Gasveiligheidsbeurt klik hier

Voorbereiding

 • Volledige gasinspectie

Veiligheidsbeurt

 • vervanging gasslang en drukventiel
 • plaatsing rook- en koolmonoxidemelder
 • controle werking melder

Afwerking

 • gasfles dichtdraaien en loskoppelen van de aansluiting
 • afsluiters gastoevoer in de installatie dichtdraaien

Eventuele reparaties zijn tegen meerprijs, wij doen dat uitsluitend na overleg met u en nemen hierover altijd vooraf contact met u op.

Wij gaan er van uit dat u vooraf accoord gaat met het vervangen van de gasslang en/of het drukventiel wanneer die niet aan de geldende eisen voldoen. Anders kunnen we de werking van de gasinstallatie niet testen.


Neem contact met ons op voor een afspraak of als u een vraag heeft.